İnsan olmak, hakların tanınması ve korunmasıyla anlamlı hale gelecektir. Hak ve özgürlüklerinin mücadelesini veremeyen kişilerin ciddi anlamda eksik kalacakları tartışmasızdır. Hak ve özgürlük mücadelesinin tarihi insanlık tarihiyle eş değerdir. Tarih aslında hak ve özgürlük mücadelesinin kronolojik anlatımıdır.
Hak ve özgürlük mücadelesi, hukuk devleti kavramını ortaya çıkarmıştır. Hukuk devleti bir ideal olarak, kişilerin hak ve özgürlüklerinin her türlü saldırıya karşı koruma altına alınmış olduğu bir yönetim anlayışıdır. Hukuk devletinin yaşama geçirilmesi hak arama yollarının bilinmesi ve etkin kullanılmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Akademisyen kimliğimizin gereği olarak, herkesin hak ve özgürlüğünü koruma hakkına sahip olduğuna ve hak arama yollarına müracaat ederken, yardım görmesinin olağan kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak, ortaya koymuş bulunduğumuz akademik yayınlardan telif kısıtlaması bulunmayanları toplumun istifadesine sunmuş bulunmaktayız. İlave olarak, mail ve sosyal medya aracılığıyla, idare hukuku, imar ve planlama hukuku, kültür ve tabiat varlıklarını koruma hukuku, kentsel dönüşüm hukuku gibi alanlarda sahip olduğumuz uzmanlığımızın gereği olarak, soru ve sorunlara cevap verme gayreti içerisinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.
Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK, 1970 yılında Adana’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Adana Osmaniye’de, lise öğrenimini 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, “İdari Vergi Cezalarına Karşı İdari Başvuru Yolları” isimli tezi ile yüksek lisans öğrenimini 1998 yılında, “Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve ABD Örneği” isimli teziyle de doktora öğrenimini 2002 yılında tamamladı. 2003 yılı Haziran-Eylül döneminde İngiltere Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak Avrupa Birliği ve İngiltere uyum süreci reformu konusunda çalışmalarda bulundu. Mart 2006’da İdare Hukuku doçenti oldu. 2011 Yılında İdare Hukuku Anabilim Dalında Profesörlüğe atandı. İdare Hukuku Anabilim Başkanlığını ve Fakültenin Dekanlığını yürütmektedir.