6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMASI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, afet riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte Kanunda yer alan düzenlemeler dikkatli incelendiğinde, temel hak ve özgürlükler bakımından ciddi riskler içerdiği görülecektir. Afet riski nedeniyle can ve mal emniyeti üzerinde ortaya çıkması  olası kayıpların önlenmesini hedefleyen düzenlemeler, başta mülkiyet hakkı ve yerleşme özgürlüğü olmak üzere, hak ve özgürlükler üzerinde risk oluşturma potansiyeline sahiptir. Sizin bilginiz dışında, bir komşunuzun ya da son günlerde komşunuz olmuş bir müteahhidin yapacağı müracaat üzerine, binanızın afet riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına yönelik bir tebligat almanız işten bile değildir. Risk raporlarının özel sektör kuruluşlarınca verilecek olması, çok sayıda müracaat yapılabilecek olması nedeniyle teknik incelemenin aksaması ihtimali, malikler açısından uyanık olmayı gerektirmektedir.

Can ve mal emniyetinizi sağlayacağız denilerek, maliklerin mülkiyet hakkının sonlandırılması “Karakuşi” yöntemlerle bir çözüm olsa gerek. Riskli bir binada oturduğunuzu düşünüyorsanız, haklarınız koruma konusunda dikkatli davranmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bir gün biri çıkıp, “can emniyetinizi sağlamak için, sizi evinizden çıkarıyoruz” diyebilir. Haklarınızın neler olduğu konusunda bilgilenme kanallarına müracaat etmekte geç kalmayın.